Biografie

Author Picture

Paul Doherty

1946

Paul Doherty is geboren in Middlesbrough (Engeland). Hij volgde gedurende drie jaar de katholieke priesteropleiding aan het Ushaw College in Durham, maar ging daar niet in verder. Daarna studeerde hij geschiedenis in Liverpool en Oxford en studeerde af op een proefschrift over Edward II en Koningin Isabella. Naast zijn loopbaan als schrijver en historicus was Doherty ruim dertig jaar lang het schoolhoofd van de Trinity Catholic High School in Woodford, Essex.

Doherty debuteerde in 1986 - hij was toen al veertig - met de historische thriller Satan in St. Mary's...

Boeken van Paul Doherty

Paul Doherty – De goddeloze

Deel 2 Alexander de Grote serie

Alexander heeft de legers van de grote koning Darius III verslagen in de slag aan de Granikos. Nu trekt hij langs de westkust van het Perzische rijk en neemt als een hongerig roofdier de steden een voor een in. In een van deze veroverde steden, het schitterende Ephese, wordt het succes van zijn campagne bedreigd door een reeks gewelddadige moorden.

Bovendien wordt een van Alexanders oude leraren dood in een waterbassin bij het Huis van Medusa gevonden – en dit is geen ongeluk, want het Huis van Medusa is verbonden met een machtig moordenaarsgilde dat ooit floreerde in Ephese. Opnieuw is het Alexanders vriend en lijfarts, de nuchtere Telamon, die de taak krijgt deze verwarde kluwen van bloedige mysteries te ontrafelen, deze keer in nauwe samenwerking met Aristandros, de griezelige geheimenbewaarder van de koning.

Paul Doherty – Het huis des doods

Deel 1 Alexander de Grote serie

Het is het jaar 334 v. Chr.

De jonge Alexander is met zijn troepen aan de Hellespont gelegerd, klaar om het rijk van de machtige koning Darius III van Perzië binnen te vallen. Om de goedkeuring van de goden voor zijn onderneming te verkrijgen, brengt hij vele offers. Toch stijgt de rook niet omhoog en blijken de offerdieren allemaal bezoedeld. Tot overmaat van ramp worden zijn gidsen genadeloos vermoord.

Perzische spionnen infiltreren in zijn kamp en zijn generaals smeden heimelijk hun eigen plannen. In deze chaos verschijnt de arts Telamon, een jeugdvriend van Alexander.